اخبار

نشست و هم اندیشی در زمینه آماده‌سازی کریدور اینچه برون جهت حمل و نقل غلات و نهاده های کشاورزی با حضور مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران

نشست و هم اندیشی در زمینه آماده‌سازی کریدور اینچه برون جهت حمل و نقل غلات و نهاده های کشاورزی با حضور مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران

رفع مشکلات راه آهن مطالبه اصلی تجار استان گلستان به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی گرگان ، علی محمد چوپانی...