برچسب- امیر یوسفی

دیدار مومنی مدیر عامل شرکت آذرخش نیروگاه برق علی آباد با رئیس و برخی از اعضا هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان

دیدار مومنی مدیر عامل شرکت آذرخش نیروگاه برق علی آباد با رئیس و برخی از اعضا هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان

این دیدار با محوریت تامین برق واحدهای تولیدی استان گلستان برگزار شد در این دیدار همچنین از علی محمد چوپانی...