یبیست و هفتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاوری گرگان