گزارش تصویری شصت و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان