گزارش تصویری دومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان