چهلمین جلسه هیئت نمایندگان در ساختمان جدید الاحداث اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان