نشست B2B کشور قزاقستان (منگستائو) و استان گلستان در زمینه های صنعت ساختمان ، شیلات ، کشاورزی ، منابع طبیعی ، صنایع تبدیلی ، دام و طیور