نشست و هم اندیشی عابدی رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان و دو تن از اعضا هیات رئیسه اتاق بازرگانی با ملک حسینی رئیس منطقه آزاد استان گلستان با محوریت کم و کیف منطقه آزاد اینچه برون