نشست و هم اندیشی در زمینه آماده‌سازی کریدور اینچه برون جهت حمل و نقل غلات و نهاده های کشاورزی با حضور مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران