نشست و هم اندیشی استاندار با برخی از فعالان بخش خصوصی استان گلستان