نشست هم اندیشی یوسفی رئیس و هاشمی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان با هیات تجاری کشور روسیه برای همکاری مشترک ، توسعه صادراتی و افزایش سطح مبادلات تجاری بین گلستان و کشور روسیه