نشست هم اندیشی فعالین اقتصادی بادکتر منتظری نماینده مجلس گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی درخصوص تبادل نظر درزمینه پویش نخبگان جهت تحقق شعارسال ۱۴۰۲