نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه