نشست هم اندیشی  فعالان اقتصادی استان گلستان با فاطمی‌امین وزیر صنعت ، معدن و تجارت