نشست هم اندیشی رئیس، اعضای هیئت نمایندگان اتاق گرگان و فعالان اقتصادی استان گلستان با زنگنه نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی وضعیت درآمد سرانه استان ها