نشست هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی با حضور سنگدوینی و منتظری نمایندگان مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی