نشست فعالان اقتصادی استان گلستان با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی