نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، با دستور کار بررسی اصلاحات ساختاری اتاق‌ها و بررسی آثار پیمان‌سپاری ارزی بر تجارت، در حاشیه چهارمین نشست هیات نمایندگان دوره دهم اتاق ایران، در مشهد برگزار شد.