نشست خبری اصحاب رسانه با رئیس و برخی از اعضا هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان