نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان: ظرفیت سفارتخانه ها برای توسعه تجارت بهره گیری نشد