نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان:برداشت سیب زمینی یک میلیون تن کاهش یافت