نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین