نشست هم اندیشی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی با نمایندگان ، مدیران و فعالان اقتصادی استان گلستان