سی و هفتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان