دیدار هیات تجاری کشور چین با استاندار گلستان و‌ رییس اتاق بازرگانی گرگان