دیدار نوروزی رئیس و نائب رئیس اتاق و برخی از منتخبین دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان با صلبی مدیرکل اقتصاد و دارایی گلستان