دیدار نوروزی رئیس و نائب رئیس اتاق و برخی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان با دکتر منتظری نماینده گرگان و آق قلا