دیدار نوروزی رئیس و اعضا هیات رئیسه اتاق و برخی از منتخبین دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان با حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان