دیدار مدیرکل دامپزشکی استان گلستان با یوسفی رئیس و سلیمانی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان