دیدار محبی رئیس بانک صنعت و معدن استان گلستان با رئیس و برخی از اعضا هیات رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان