دیدار صمیمانه نودهی مدیر کل تامین اجتماعی استان گلستان با مهندس چوپانی رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان