دیدار صمیمانه حاجی مشهدی مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان با مهندس چوپانی رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان