دیدار رییس و نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان گلستان با فرماندار شهرستان گرگان