دیدار رئیس و نائب رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان به همراه رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان و برخی از منتخبین دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با شهریاری مدیر کل گمرک استان گلستان