دیدار رئیس و برخی اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان با حاجی گلدی کر معاون توسعه مدیریت منابع استانداری گلستان