دیدار رئیس و برخی اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان با دهنوی معاون اقتصادی استانداری گلستان