دیدار رئیس و برخی از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با سردار ملک شاهکوهی فرمانده سپاه استان گلستان به مناسبت روز پاسدار