دیدار حسن زاده مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان با رئیس و برخی از اعضا هیات رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان