دیدار حاجی‌مشهدی مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان به همراه برخی از معاونین با رئیس و اعضا هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان