دیدار تجار قزاقستان با یوسفی نائب رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان