دیدار بصیرنیا عضو شورای شهر گرگان با رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان