دیدار انجمن انبوه سازان استان گلستان با رئیس و برخی از اعضا هیات رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان