دیدار اعضاء هیات مدیره کانون زنان بازرگان استان گلستان با رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان