دیدارهای نوروزی نائب رئیس اتاق بازرگانی استان گلستان