ديدار مهندس چوپانی رئیس و برخی اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان با حسام مدیر کل جدید تعزیرات حکومتی استان گلستان