دومین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با حضور امیر یوسفی و نماینده مردم استان گلستان