حضور رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان در مراسم عزاداری امام حسین (ع)