حضور امیر یوسفی در آیین افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان در استان گلستان