حضور استاندار گلستان ، رئیس و برخی از اعضا هیات نمایندگان اتاق بازرگان گرگان و هیات همراه در جشن ملی ترکمنستان