جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان با محوریت کشت سیب زمینی